Hoppa till sidans innehåll

Ny anläggning till MCR


2014-10-06

Efter många möten och diskussioner med kommunen börja platsen och anläggningen formas. Det ska sägas att tidsplanen är satt till färdig anläggning hösten 2016. Processen är nu inne i ett så kallat samråd om detaljplanen för fastigheten. Många myndigheter och intressenter har nu möjlighet att inkomma med eventuella synpunkter, så även MCR.

Styrelsen ska nu se över handlingen och eventuellt lämna in synpunkter innan 2014-10-31.

 

Ladda ner samrådshandlingen här 5384 Planbeskrivning SAMRÅD

och plankarta här 5384 Plankarta och illustration SAMRÅD (1)

Nedan ser du sändlistan till berörda

SÄNDLISTA
Sakägare enligt upprättad fastighetsförteckning och därmed jämställda.
Fastighetsförteckningen finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret.


Länsstyrelsen, This is a mailto link
Trafikverket, This is a mailto link
Lantmäterimyndigheten, This is a mailto link
Region Skåne (för Skånetrafiken, Hälsa- och sjukvård) This is a mailto link
Tekniska nämnden, This is a mailto link
Ann-Charlotte Lindén, gatukontoret, This is a mailto link
Erik Nelson, fastighetskontoret, This is a mailto link
Miljönämnden
Miljönämnden, This is a mailto link
Stadsområdesnämnd i Öster
Fritidsförvaltningen
Malmö Museer, This is a mailto link
Malmö Museer, This is a mailto link
Räddningstjänsten Syd, This is a mailto link
VA SYD, This is a mailto link
VA SYD, This is a mailto link
VA SYD, This is a mailto link
E.ON Elnät Sverige AB, This is a mailto link
E.ON Gas Sverige AB: This is a mailto link
E.ON Värme Syd Sverige AB, This is a mailto link
TeliaSonera, Skanova Access AB, This is a mailto link
Tele 2, This is a mailto link
Försvarsmakten, This is a mailto link
LRF, This is a mailto link
Swedegas AB, Gamlestadsvägen 2-4, 415 02 Göteborg
Segeå Vattendragsförbund och Vattenråd, This is a mailto link och
This is a mailto link
Malmö Civila Ryttareförening, This is a mailto link

 

Har du som medlem i MCR frågor eller synpunkter om detaljplanen kan du höra av dig till:

Bertil Sjödin

070-626 22 40

This is a mailto link

 

2013-09-30

Malmö kommun har köpt en gård som ska renoveras och kompletteras med ridhus m.m. och dit är det tänkt att MCR ska flytta. Flytten kommer att ske tidigast årskiftet 2014/15, men det är troligt att det kommer att ta längre tid än så. Just nu pågår planering om hur anläggningen ska se ut, var ridhus ska placeras etc. Ett första förslag på detta kan beskådas i klubbrummet på MCR. MCRs styrelse har kontinuerlig kontakt med kommunen och deltar aktivt i planeringen. Har du frågor eller förslag, kontakta Kris Kringstad på This is a mailto link. Vill du se var gården ligger kan du gå in på eniro.se och söka på Minnesdalsvägen 11, Malmö. Styrelsen genom Lisa Hansson

 

2012-01-25

För närvarande står arbetet med den nya anläggningen stilla, då kommunen saknar pengar. Styrelsen fortsätter att trycka på Fritidsförvaltningen för att det ska hända något, men just nu går det trögt. Vi jobbar på.
Kommunen har skänkt oss 200 000 kr för inre underhåll, vilket innebär att vi kommer att rusta upp delar av vår befintliga anläggning. Det som är mest akut kommer att utföras först. Bl.a. ska sargen i Stora Ridhuset lagas och en spegel ska förhoppningsvis komma upp i Lilla Ridhuset.

Styrelsen genom Lisa Hansson

2011-11-08

Tidigare i höstas tog kommunen beslut om lokalisering för vår nya anläggning. Den nya anläggningen kommer att ligga öster om Elisedalsvägen, bredvid motorstadion, där det idag finns åkrar och hästhagar. Exakt var på detta område är ännu ej bestämt.

MCRs styrelse har satt samman ett kompendium till de beslutande politikerna i kommunen, som innehåller information och önskemål om utformningen av en ny anläggning och vi har bjudit in och hållit möte med representanter för de olika partierna i Fritidsnämnden. Detta arbete pågår fortfarande.

Nästa steg i processen är att kommunen ska besluta hur mycket pengar som en ny anläggning får kosta. Först därefter kan diskussioner om utformning att påbörjas. Kommunen har lovat att MCR ska få full insyn och möjlighet att påverka den processen.

 

Tidigare publicerat:

 

Fritidsnämnden godkände den 2010-02-25 ett projektdirektiv för en utredning om ridanläggningarna i Malmö. Utredningen är indelad så att respektive mål presenteras i olika självständiga delutredningar. Den delutredning som föreligger är Delutredning 1: Lokaliseringen. De andra mål som kommer att presenteras längre fram under 2011 är Delutredning 2 - kostnaderna för att bygga och hyra en ny ridanläggning, samt Delutredning 3 - vad det innebär om Malmö stad tar ett större ansvar för mark och byggnader för MR och ÖRS ridanläggningar.  


Fritidsnämnden beslutade i mars 2011, att godkänna förvaltningens delutredning Ridanläggningar i Malmö 2011, Delutredning 1: Lokalisering, samt att skicka ut delutredningen på remiss enligt bifogad sändlista.

Utredningen föreslår lokalisering för MCRs nya anläggning på fälten öster om Elisedalsvägen, norr om motorstadion. Alltså inte särskilt långt från vår nuvarande placering, men med chans till utveckling av en betydligt bättre anpassad anläggning än vår nuvarande.Varken MCRs styrelse eller projektgruppen som sattes samman under årsmötet 2011 har något att anmärka på denna lokalisering. Vi filar nu på remiss-svar till kommunen, vilket ska lämnas in senast 15 juni.

Så är alltså läget just nu, i maj 2011. Protokoll från Projektgruppens möte kan du läsa här.

Uppdaterad: 08 JUN 2016 01:22

Vill du sponsra MCR?

Då kan du få din logotype här under ett helt år. Kontakta oss för mer information om sponsorpaket.

Kontakta oss

facebook

motesplats

 

svea_190x150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ange alt-text här.

 

 Ange alt-text här.

horze

Postadress:
Malmö Civila RF - Ridsport
Elisedalsvägen 1
21377 Malmö

Besöksadress:
Elisedalsvägen 1
21377 Malmö

Kontakt:
Tel: 040941850
E-post: mcr@malmocivilarytta...

Se all info