Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelsen inför årsmötet.

15 MAR 2014 10:02
Läs hela verksamhetsberättelsen här!
 • Skapad: 15 MAR 2014 10:02

Medlemmarna i Malmö Civila Ryttareförening kallas härmed till stadgeenligt årsmöte.

Tid: Söndagen den 23 mars, 2014, klockan 15.00

Plats: Oasen, Jägersro

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Val av sekreterare för årsmötet
 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden, skall justera dagens protokoll.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Fastställande av att årsmötet blivit i laga ordning utlyst.
 8. Verksamhetsinriktning.
 9. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.

10.  Presentation av balans- och resultaträkning.

11.  Revisorernas berättelse.

12.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

13.  Fastställande av styrelsens storlek.

14.  Val av ordförande, omval 2013, mandattid 2 år.

15.  Val av sekreterare, omval 2013, mandattid 2 år.

16.  Val av ordinarie styrelseledamöter under två år.

17.  Val av styrelsesuppleanter under ett år.

18.  Anmälan av ungdomssektionen Remonterna vald ledamot samt personlig suppleant.

19.  Anmälan av Ridande Ungdomars FöräldraSektion RUFS vald ledamot samt personlig suppleant.

20.  Val av revisorer och revisorssuppleanter under ett år.

21.  Val av ombud till olika organisationer.

22.  Fastställande av årsavgifter.

23.  Motioner som enligt 14§ kan upptas till beslut på årsmötet.

24.  Utdelning av utmärkelser och priser.

25.  Avslutning.

 

Styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013.

 

ÅRSMÖTET

MCR:s 87:e årsmöte ägde rum den 17 mars 2013, på Oasen, Jägersro.

 

Styrelsen fick följande sammansättning:

Ordförande:               Bertil Sjödin                 nyval               mandattid 2 år 2015

Vice ordförande:        Michael Burhoff           omval              mandattid 2 år 2015

Sekreterare:                Lisa Hansson                omval              mandattid 2 år 2015

Skattmästare               Elisabeth Forsman        omval              mandattid 2 år 2015

Ordinarie ledamot      Petra Halvardsson         kvarstår           mandattid 2 år 2014

Ordinarie ledamot      Richard Livman            kvarstår           mandattid 2 år 2014

Ordinarie ledamot      Emma Wilhelmsson      kvarstår           mandattid 2 år 2014

 

Suppleant:                  Richard Forsman          omval              mandattid 1 år 2014

Suppleant:                  Jeanette Mellberg

                                   Nilsson                          nyval               mandattid 1 år 2014

 

 

Petra Halvardsson valde tyvärr att avgå från sin post tidigt under året, varvid posten varit vakant under större delen av 2013.

 

Remonternas representant i styrelsen:

Ordinarie:                   Viola Malmgren

Suppleant:                  Josefine Svensson

 

RUFS representant i styrelsen:

Ordinarie:                   Annette Olsson

Suppleant:                  Susanne Wessman

 

Val av revisorer och deras suppleanter:

Godkänd revisor:       Mats Lövgren               omval              mandattid 1 år 2014

Suppleant:                  Torsten Kullberg           omval              mandattid 1 år 2014 Medlemsrevisor:     P-O Forsberg                     nyval                             mandattid 1 år 2014

 

Val av valberedning:

Till valberedning omvaldes Margareta Norgren och Eva Morgan. Mandattid 1 år 2014.

 

Val av ombud:

Ombud för Svenska Ridsportförbundet väljs av styrelsen.

Ombud för MRCO väljs av styrelsen.

 

 

Till styrelsen är följande befattningshavare adjungerade:

Kristin Kringstad, VD, MCR AB

 

Styrelsearbetet

Styrelsen har under året haft 11 ordinarie sammanträden. Följande kommittéer har verkat under styrelsen:

 

IT-hemsida:                Bertil Sjödin / Lisa Hansson

Tävlingssektionen:      Michael Burhoff

Remonterna:               Viola Malmgren

RUFS:                        Annette Olsson, Susanne Wessman, Jeanette Mellberg-Nilsson

 

Föreningen har under året haft 760 medlemmar, varav 473 var juniorer och 287 seniorer. Antalet medlemmar under 26 år har varit 549. Föreningen har 8 hedersmedlemmar, och 20 ständiga medlemmar. Antalet medlemmar bosatta i Malmö Stad 691 st.

 

Ekonomi

Föreningens ekonomiska ställning framgår av bifogade resultat- och balansräkning.

 

KONCERNEN MCR

 

Koncernen består av:

 • Den ideella föreningen Malmö Civila Ryttareförening (MCR), ordf. Bertil Sjödin
 • MCR:s Ridhusförening ek förening upa (MCRR), ordf. Bertil Sjödin
 • Aktiebolaget MCR AB, VD Kristin Kringstad, styrelseordf. Richard Forsman

MCR är huvudman inom koncernen och äger i sin helhet Ridhusföreningen, som i sin tur äger MCR AB.

MCR AB tog 2009 över huvuddelen av verksamheten från MCR, och äger bl.a. hästar, inventarier, ridhusanläggningen samt svarar för hyresarrendet med Jägersro. MCR AB administrerar och ansvarar för försäljning, marknadsföring, inköp, personal samt driver ridskolan.

MCRR äger dessutom 42,5% av aktierna i Falsterbo Horse Show AB. Efter aktieemission ägs återstoden av aktierna 57,5% av Stiftelsen Falsterbo Horse Show.

MCRR äger sedan slutet av 2000, 100% av aktierna i MCR AB.

Verksamheten inom och mellan de olika enheterna inom MCR-koncernen regleras genom avtal.

 

MCR AB

Ordförande är Richard Forsman och VD är Kristin Kringstad. Övriga ledamöter har under 2012 varit Lisa Hansson, Michael Burhoff, Bertil Sjödin samt Camilla Sjöberg.

MCRR (Ridhusföreningen)

Ordförande är Bertil Sjödin och sekreterare är Elisabeth Forsman. Övriga ledamöter har under 2012 varit Rikard Livman, Lisa Hansson, Michael Burhoff och Richard Forsman.

 

RIDSKOLANS AKTIVITETER 2013

Vi har under 2013 fått fortsatt stöd för att ha en fritidsledare. Vi tycker detta är väldigt positivt och detta har gett oss fler ungdomar i stallet. Detta har också gett flera skötare till hästar och ponnyer. Det har under hela året varit många som har kommit på drop-in-ridning för barn på lördagarna. Våra prova-på kurser på februarilovet och sommarlovet har varit överfulla och väldigt populära.

Ny verksamhet: Vi har haft något vi kallar ”Välkommen till stallet” en timme per vecka. Då får man komma och lära sig att handskas med hästar, sköta eventuellt rida. En bra inkörsport om man är lite rädd och inte vet riktigt om man skall våga börja. ”Spontan i stan” är en anna aktiviter som vi har startat i samarbete med Malmö Stad. Det har blivit en riktig succe, barn och ungdomar från Malmö mellan 10-25 år får komma och prova ridning gratis. Fritids på stallet har under hösten varit fyra dagar i veckan kl. 14-17, även detta har varit väldigt populärt. Vi har i samarbete med Idrottslyftet haft ”Tjejer i förening” hos oss en gång per vecka, och vi har också haft ett projekt med Ögårdskolan.

Andra verksamheter är våra klubbtävlingar, både blåbärstävlingar och vanliga i hoppning och dressyr.

Vi har haft barnkalas på lördagarna vilket också varit väldigt populärt.

Under december månad var vi på Gustav Adolfs Torg och hade ponnyridning.

Working equtation är en ny gren som vi har haft kurser i under hösten.

Vår julshow genomfördes med en bejublad kadrilj och en väldigt spännanade höjdhoppning. Tack alla som ställde upp och alla som hjälpt till.

Jag vill passa på att tacka alla ideella som ställer upp och hjälper till på våra helgaktiviteter.

Som chef vill jag också tacka all min personal för deras flexibilitet och vilja att göra ett så bra jobb som möjligt. //Kris Kringstad

 

ÅRETS LEKTIONSHÄST OCH PONNY

Årets lektionshäst blev Furato, den stora skimmeln. Denna häst har lärt många, både barn och vuxna att rida. Furato passar in både som den trogna och snälla nybörjarhästen, och som den fina, arbetsvilliga och mer avancerade dressyrhästen. Furato är ett självklart val på önskelistan för de som tävlar dressyr och han har kammat hem många första pris bland våra klubbtävlingar.

Årets lektionsponny blev stallets minsta häst, Pella. Pella går oftast med på våra knattelektioner med de minsta barnen. Där är hon väldigt omtyckt då hon inte är lika envis som de andra shetlandsponnyerna. Hon gör alltid sitt bästa och har många barn i kö för att få pyssla om henne och få rida på henne.

 

RUFS VERKSAMHET 2012

Arbetet i vår sektion löpte på med regelbundna möten och ett stort engagemang. Under året som gått har vi fått fler medlemmar i vår sektion, vilket vi uppskattar och tycker är kul.  Rufs är en sektion med ett stort intresse för klubben och våra barn. Vår vision och vårt syfte är att skapa trivsel i föreningen.

Under året har det blivit en del aktiviteter och utflykter. Vi började året i januari med en busstur till Flyinge och Ungdomsdagen. En trevlig dag med fartfyllda aktiviteter, samt möjlighet till en rundtur på Flyinges vackra anläggning. Besöket i Flyinge var gratis, och Rufs bjöd våra medlemmar på bussresan.

Den 1:e maj var det dags för vår trivseldag. Alla medlemmar som ville fick vara med och göra fint och vårstäda i stall och utemiljö på vår anläggning. Det planterades blommor, rensades ogräs och gjordes fint i alla hagar. En mysig dag där alla hjälptes åt och gjorde fint på vår anläggning. Efteråt bjöd Rufs på kaffe och fika.

Familjedagen är ett årligt återkommande evenemang som ägde rum i mitten av juni. Det grillades korv, köptes lotter och hembakat. Det var prova-på ridning och ponnykörning för stora och små. Vi njöt av en trevlig dag.  

I juni anordnade Rufs utflykt till Vellinge ängar i samband med hästarnas årliga semester. Vi hyrde buss och njöt av dagen tillsammans. Rufs bjöd på korvgrillning, saft, kaffe och bullar – en uppskattad utflykt där alla är välkomna att följa med.

I oktober bar det iväg till Ullared. Rufs ordnade med buss, och till ett förmånligt pris kunde alla medlemmar som ville följa med. En uppskattad utflykt bland våra ungdomar.

I november ordnade Rufs loppis i samband med Blåbärshoppning nere i entrén i stora ridhuset. Detta var en uppskattad aktivitet som vi ser fram emot att ordna fler gånger.

I december var det dags för julshow. Där hjälpte Rufs till med éntre och mingel. MCR bjöd på glögg och pepparkakor, till alla som ville mingla efter showen. Rufs hade beställt kakor och gräddbullar från Maglarpsbullen som vi stod och sålde under julshowen.

Vår ambition är att fortsätta vårt arbete och följa vår vision, som är att skapa trivsel tillsammans med våra medlemmar.

 Ett stort tack till alla Rufsare för ert engagemang och en strålande insats under 2013.

Tack till personal och övriga för gott samarbete som vi fortsatt ser framemot!

Vid pennan

Annette Olsson / genom Ridande Ungdomars Föräldrar Sektion.

 

HEMSIDA OCH SOCIALA MEDIER

Hemsidan www.malmocivilaryttare.nu har under året uppdaterats och ändrats utseendemässigt.  Du finner information om klubben, tävlingar, terminsplanering, bilder och mycket mer. Bertil Sjödin har varit webmaster under året.

MCR:s officiella facebooksida kompletterar hemsidan med kortare notiser och hänvisningar. Utveckling av sidan ska göras under 2014.

MCR:s på Instagram – Malmocivilarf – startades 2013 och ska utvecklas mer under 2014. Viola Malmgren ansvarar.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR REMONTERNA

Ungdomar under 25 år är organiserade i ungdomssektionen Remonterna.  Remontstyrelsen har följande medlemmar:

Ordförande: Viola Malmgren

Vice Ordförande: Josefine Svensson

Sekreterare: Emely Forsberg

Kassör: Madicken Skansjö

PR-ansvarig: Angelica Svensson

Ledamot: Elina Ekholm

Ledamot: Linn Pålsson

I början av 2013 fick Remontera en ny styrelse som var väldigt engagerade och ville jobba för att skapa en samhörighet mellan barnen och ordnade många aktiviteter för detta. Under sommaren hade vi sedan uppehåll då hästarna var på bete och lektionerna inte var igång.

Till hösten började vi planera inför vår stora halloweenkväll som blev mycket uppskattad. Många barn var med och vi alla hade jätte roligt. Sen kom julshowen som vi var med och anordnade, som vi fick många positiva kommentarer efteråt för, speciellt uppskattad var vår gymkhana där de barn som hjälper till mycket i stallet fick vara med och rida.

I början av 2014 har vi även anordnat en ny gymkhana då detta önskades av många barn efter julshowen. Sydsvenskan var här och gjorde ett reportage om detta som blev mycket uppskattat även om våra ponnyer var lite vilda.

Programförslag & Idéer inför 2014:

-          Förbättra samarbetet mellan varandra

-          Starta en Hej-kampanj

-          Försöka visa oss mer och gå ut med information om vilka vi är

-          Anordna nya roliga aktiviteter

 

MALMÖ RIDSPORTSFÖRENINGARS CENTRALORGANISATION (MRCO)

MRCO är en sammanslutning av de fem ridklubbarna i Malmö; MCR, Malmö Ridklubb, Örestads Ryttaresällskap, Klagshamns Ryttarförening och Södra Sallerups Ryttarförening. MRCO fungerar som gemensam remissinstans mot Malmö Stad och myndigheter. Ändamålet med organisationen är skapa samarbete mellan klubbarna och ge tyngd vid kontakter med kommun och andra myndigheter. Ordförandeskapet växlar mellan klubbarna och under 2013 har SSRF och Jan Hultgren varit ordförande. MRCO har under 2013 bl.a. arrangerat Ribersborgstävlingar i maj (Lilla Ribban) och september (Ribban Horse Show).

CAFETERIAN

Under 2013 har Anders Gustafsson drivit caféet, men han har nu gått vidare mot nya mål. Numera heter caféet Arnes café, efter vår fina ridhuskatt. Utmaningen är att nå ut även till Lilla Ridhuset där besökarna ofta är fler.

 

ÅRETS UTMÄRKELSER

Årets utmärkelser tilldelas följande:

Bästa hoppryttare:                         Julia Kringstad-Håkansson

Bästa ponnyryttare:                       Anna Lundin

Årets löfte:                                     Ellen Hedman

Årets ponnylöfte:                           Linn Gustafsson

Stora pokalen lektionsryttare:       Emelie Nilsson

Lilla pokalen lektionsryttare:         Filippa Billberg

 

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Tävlingar

Beslutet att inte arrangera sockerskålen kvarstår. Under året har vi arrangerat en Pay & Jump tävling som inföll den 27:e oktober, vilket var ett lyckat arrangemang. MCR var först ut av Malmös klubbar att arrangera Pay & Jump, ett koncept som vi funderar på att vidareutveckla och arrangera fler av.

MRCO Tävlingssektion

MCR med våra huvudfunktionärer är en stor drivande kraft i MRCO när det kommer till våra gemensamma tävlingar på Ribban, Malmö. Under 2014 är det MCR som står som arrangör för de lokala MRCO tävlingarna i maj samt de nationella och regionala tävlingarna i samband med fälttävlansveckan på Ribban (Malmö City Horse Show). 

Under 2013 så låg inte de nationella tävlingarna i samband med Malmö City Horse Show, anledningen till detta är att det internationella förbundet FEI har bestämmelser för vilka evenemang som får förekomma i samband med ett Europa Mästerskap vilket arrangerades 2013.

Maj-tävlingarna är en lokal tävling för både häst och ponny. För häst är höjden 80, 90, 100 och 110cm. Ponny hoppar 80, 90, 95, 100cm (D-ponny).

Malmö City Horse Show har både regionala och nationella klasser för häst, 110 cm, 120 cm, 125 cm, 130 cm, 140 cm. Ponnyklasserna ligger på regional nivå med höjder på 100cm, 110cm, 115cm, 120cm (D-Ponny höjden).

Övriga aktiviteter

I januari var vi med på Skånes ridsportsförbunds tävlingskonferens i Ystad där Skånes alla domare, banbyggare och tävlingsarrangörer bjuds in för att diskutera sportens framtid ur tävlingssynpunkt. I år var de stora punkterna bl.a. barns tävlande och nya serier. Gästföreläsare var även på plats och hade föredrag om just barns tävlande, barns utveckling och barnverksamhet i ideella föreningar. Vi fick med oss mycket goda tankar och funderingar hem till klubben som vi nu skall försöka anpassa och implementera i vår egen verksamhet.

Förändringar

Tankar om förändringar och ökat ansvarsområde för tävlingssektionen ligger idag med i MCRs styrelses agenda. Presentation och information kommer att förmedlas till medlemmarna när dessa förändringar är klubbade.

Vid pennan: Michael Burhoff, ordförande Tävlingssektionen.

 

MCR:S TÄVLINGSRYTTARE, RESULTAT 2013

Laghoppning

Div 2 häst: totalseger till laget. deltagare: Pernilla Folkstrand, Julia Eweström, Emma Gustafsson, Emma Wilhelmsson, Erika Ljungkvist, lagledare Michael Burhoff

Elitponnylaget finns kvar i eliten inför 2014. Deltagare 2013: Anna Lundin, Amanda Brandin, Camille Kolgjini, Beata Mårtensson, Emelie Nilsson

Elithästlaget blev totalt femma efter sex omgångar. Laget var tvåa vid två tillfällen. Deltagare: Emma Sverre, Julia Kringstad Håkansson, Lina Kringstad Larsson, Emelie Nordström, Ellen Hedman, lagledare Kris Kringstad

Inför 2014 är det tyvärr väldigt tunt på ponnysidan men lite bättre på hästsidan.

Individuella prestationer

Här nämner jag några resultat. Har du en bra historia från en tävling så skicka gärna in den till vår hemsida.

Segrare i Skandinavium: Clara Hornbeck och Julia Kringstad Håkansson vann båda en klass var i Skandinavium. Stort för klubben att ha två segrare samma år.

Emma Sverre vann ett kval i Falsterbo till Amatörtouren. Hon var tvåa i finalen vilket var en superfin prestation.

Anna Lundin var tvåa i finalen i Sveland Cup.

Ellen Hedman var tvåa i 140 på MRCOs tävling på Ribban.

Det finns självklart många fler fina framgångar.

Vi tackar våra tävlingsryttare för att ni representerar klubben på ett fint sätt.

Tillsammans hoppas vi på ett ännu bättre 2014.

Vid pennan, Kristin Kringstad

 

SAMMANFATTNING OCH FRAMTIDSPERSPEKTIV

Den svenska ridskolan 

Det påtalas ofta att den svenska ridskolan är unik. Sett i ett internationellt perspektiv är detta helt korrekt. Det unika med den svenska ridskolan, utöver verksamhetens omfattning, är att 70% av ridskolorna drivs av en ideell förening med hjälp av ett kommunalt stöd, och drygt 90 % av anläggningarna ligger på kommunal mark. Detta saknar motsvarighet i andra länder. Den svenska ridskolan är även unik genom att vara brett tillgänglig för barn och ungdomar. Till grund ligger ett mångårigt samhällsstöd i kombination med omfattande föreningsarbete.

MCR den aktiva ridskolan i samhället

MCR har under året antagit en stor utmaning att, med bl.a. kommunens hjälp, förutom den traditionella ridskoleverksamheten även öppna stalldörrarna för andra grepp och verksamheter.  Ridskolans anställda har mycket förtjänstfullt och målinriktat arbetat med detta. Verksamheterna har genererat c:a 100 nya ungdomsaktiviteter i veckan på MCR.

Fritidsverksamhet: MCR Fritids! Kom och rid efter skolan! Går du i grundskolan i Malmö är du välkommen att kostnadsfritt prova ridning och umgänge med hästar.

Välkommen till stallet: Bor du i eller utanför Malmö är du välkommen om du är 25 år och under. Du får kostnadsfritt lära dig sköta häst och eventuellt prova lite ridning. Lär dig hur det fungerar i ett stall.

Spontanridning: Bor du i Malmö och är mellan 10 och 25 år, kom och prova på! Ridning som spontanidrott! Kom och prova ridning kostnadsfritt. Vi har väst och hjälm att låna. För alla, även för dig som inte ridit förut.

Drop in ridning: Lördagsaktivitet

MCR samarbetar med Tjejer i förening från Rosengård: TiF arbetar utifrån ett individbaserat perspektiv för att öka tjejers och unga kvinnors delaktighet och engagemang i befintliga föreningars verksamhet samt vid behov också egna arrangemang som till exempel ”Tjejmässa” och kurser inom föreningskunskap. TiF har under tre års tid utvecklat ett kontaktnät på ca 400 tjejer och kvinnor i Rosengård, som är ett av Malmö Stads fem Områdesprogram. TiF är involverade i många olika arrangemang och aktiviteter riktade till unga tjejer som samverkar med olika ungdomsförbund, föreningar och kommunala aktörer.

MCR samarbetar med Ögårdsskolan Rosengård: Ögårdsskolan är en friskola vid Islamic Center i Malmö. Verksamheten omfattar grundskolan från förskoleklass till åk 6. För de föräldrar som dessutom har ett omsorgsbehov för sina barn erbjuds fritidshemsplats. Skolan bedriver under läsåret 2012/2013 en verksamhet med ca 220 skolbarn fördelat på ca 21 lärare. 

MCR erbjuder ridlektioner på alla nivåer från nybörjare till avancerad men även stall- och andra ridkurser för de som vill lära mer om hästskötsel och ridkonsten. Bland annat har vi haft ponnyridning på olika arrangemang i staden, vi har haft ett gediget klubbtävlingsprogram samt provat på Pay & Jump.  Vår härligt fina julshow som var ett samarbete mellan Remonterna, Ridskolan och RUFS anordnades i december.

Medlemshästryttare

MCR:s medlemshästryttare är en viktig resurs i klubben. De bidrar till att göra klubben/stallet aktivt och levande. Möjlighet att hyra stallplats på anläggningen betyder att det finns möjlighet att växa in i ett hästägande inom föreningen. Medlemshästryttarna bidrar med kompetens och är en förebild för bl.a. stallets unga lektionshästryttare.

Ny anläggning

När det gäller MCR:s flytt till ny anläggning var våren 2013 en period då klubben blev presenterad ritningsunderlag och idéer från fritidsförvaltningen. Det hände en hel del. Anläggningsritningar har presenterats i ”Klubbis”. MCR har även presenterat för fritidsförvaltningen alternativa lösningar för placering av byggnader m.m. Tyvärr dog entusiasmen ut något på grund av olika saker. Detaljplanering och järnvägssträckning i det tilltänkta området hämmade fortsatt planering. Styrelsen har till dags datum inget nytt besked från fritidsförvaltningen. MCR söker aktivt information hos kommunen och vi håller oss uppdaterade.

Friendssamarbetet

MCR har under året samarbetat med Friends. Det har inneburit ökad insikt om situationen i föreningen. En kartläggning helt enkelt.

 • Trygghet och trivsel i föreningen bland aktiva och ledare
 • Förekomst av kränkningar bland aktiva och ledare
 • Ledarnas upplevelse av värdegrundsarbetet i föreningen
 • Webbenkäter för ledare och aktiva mellan 11-18 år
 • Presentationsträff med föreningsansvariga

Samarbetet resulterade bl.a. i att en kränkningspolicy sattes på pränt. Den ska ledsaga klubbens medlemmar, ledare, anställda och styrelsen.

Kränkningspolicy

Malmö Civila Ryttareförening accepterar inga kränkningar, varken fysiska, verbala eller psykiska.

Om någon utsätts för kränkning så måste detta rapporteras till någon utav våra ledare, så att detta kan utredas och åtgärdas.

När det gäller ungdom under 18 år kommer vi alltid att ta kontakt med målsman.

Remonterna och föräldraföreningen RUFS

Remonterna är en sektion som samlar klubbens ungdomar i olika sammanhang. De bidrar till samhörighet och är viktiga för den tid som man inte tillbringar på hästryggen. Remonterna är den sektion som har ”koll” på stämningar i klubben och vilka önskemål som ligger högt på listan. Remonterna är duktiga arrangörer av tävlingar, maskerader och uppvisningar.

Föräldraföreningen RUFS är en aktiv grupp som ser till att trivselarrangemang ordnas med alla medlemmar som målgrupp.

MCR:s tävlingsryttare

Klubben hade stora framgångar på tävlingsbanorna runt om i Skåne och Sverige. MCR har deltagit med ponny och häst på alla nivåer. Tävlingsryttarna kännetecknas förutom de röda snygga klubbjackorna även med gott horsemanship och gott omdöme. De är klubbens ansikte utåt.

MCR har deltagit i Elit, division ett och två. MCR vann också finalen i division två för häst.

Framtidsperspektiv

Hästen och det samspel som uppstår mellan hästen och människan i all hantering gör ridsporten unik i Idrotts-Sverige. Även ridsportens anläggningar skiljer sig från andra idrottsmiljöer genom att de ska tillgodose både hästens och verksamhetens behov. Hästen förstärker också behovet att värna tillgången till grönområden inom tätbebyggelse. Ridskolan har ”extraordinära kostnader” i förhållande till annan idrotts- och fritidsverksamhet, men kan också leverera ”extraordinära intäkter” till samhället.

Dagens moderna anläggningar sätter en ny standard för större tätortnära ridanläggningar vad gäller exempelvis hästhållning, serviceutrymmen, arbetsbesparande teknik och miljövinster. Erfarenheter visar på betydelsen av en samlad kompetens och konstruktiv dialog med byggparten i samband med planering och byggbyggnation, en fråga som styrelsen ska driva aktivt.

En modern ridklubb som en samhällsinstitution med många aktiva medlemmar måste arbeta med tydliga verksamhetsidéer, äkta och stabil värdegrund. En beslutad verksamhetsinriktning blir till hjälp för alla att arbeta mot gemensamma mål. 

En vision som är realistisk, genomförbar och inspirerande grundar för ett modernt tänkande i föreningen.

 

MCR har framtiden och möjligheterna att formas till en modern ridklubb med ett ökat socialt ansvar. För att genomföra detta kommer det att krävas hårt arbete, men tillsammans kan vi göra det.

 

Följ med MCR in i framtiden.

Styrelsen, genom Bertil Sjödin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen för Malmö Civila Ryttareförening

 

 

Bertil Sjödin                          Michael Burhoff                        Lisa Hansson

 

 

Elisabeth Forsman               Rikard Livman

 

 

Emma Wilhelmsson

Skribent: Bertil Sjödin
E-post: This is a mailto link

Vill du sponsra MCR?

Då kan du få din logotype här under ett helt år. Kontakta oss för mer information om sponsorpaket.

Kontakta oss

facebook

motesplats

 

svea_190x150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ange alt-text här.

 

 Ange alt-text här.

horze

Postadress:
Malmö Civila RF - Ridsport
Elisedalsvägen 1
21377 Malmö

Besöksadress:
Elisedalsvägen 1
21377 Malmö

Kontakt:
Tel: 040941850
E-post: mcr@malmocivilarytta...

Se all info